Biểu mẫu Phòng Tổ chức Cán bộ (17-10-2015)
Nơi cung cấp các mẫu biểu liên quan đến công tác Tổ chức cán bộ Trường Đại học Y Hà Nội.

1. Biểu mẫu công tác lương và các khoản phụ cấp:

1.1. Mẫu Đơn xin nghỉ phép - Tải file

1.2. Mẫu Đơn xin nghỉ Thai sản - Tải file

1.3. Mẫu Đơn xin xác nhận vay vốn ngân hàng - Tải file

1.4. Mẫu Đơn xin thay đổi chức danh nghề nghiệp - Tải file
1.5. Mẫu Công văn xét thay đổi chức danh nghề nghiệp - Tải file
1.6. Mẫu Đơn đề nghị xét hưởng phụ cấp độc hại - Tải file
1.7. Mẫu Bảng chấm công - Tải file
2. Biểu mẫu công tác đào tạo, bồi dưỡng:
2.1. Mẫu Đơn xin đi nước ngoài - Tải file
2.2. Mẫu Bản cam kết - Tải file
2.3. Mẫu Báo cáo nước ngoài - Tải file
2.4. Mẫu Đơn xin kéo dài thời gian học tập ở nước ngoài - Tải file
2.5. Mẫu Đơn xin đi học trong nước - Tải file
2.6. Mẫu Báo cáo học tập trong nước - Tải file
3. Biểu mẫu công tác tuyển dụng
3.1. Đơn xin dự tuyển viên chức - Tải file
4. Biểu mẫu về chế độ thỉnh giảng 
4.1. Quy chế về chế độ thỉnh giảng - Tải file
4.2. Đơn xin tham gia thỉnh giảng - Tải file
4.3. Công văn đề xuất mời giảng viên thỉnh giảng của đơn vị - Tải file
4.4. Lý lịch khoa học của giảng viên thỉnh giảng - Tải file

5. Sơ yếu lý lịch 2C - Tải file

Phòng Tổ chức cán bộ

Hội nghị APOCP
Cổng thông tin Sinh viên
Phòng Công nghệ thông tin
eLearning HMU
CME HMU
Webconference HMU
Cơ sở dữ liệu y học
Nhắn gửi yêu thương
TRAC
newsletter
Contact us

Hanoi Medical University

No 1 Ton That Tung-DongDa-Hanoi

+84 4 38523798
+84 4 38525115
daihocyhn@hmu.edu.vn
Visitors:Counters